pissoar efter stambyte och renovering

Vad innebär det att göra ett stambyte i Stockholm?

Man hör ofta talas om att det behövs göras ett stambyte i en fastighet. Antingen i fastigheten man själv bor i eller i en som en vän bor i. Oavsett i vilken fastighet som stambytet ska göras så ställer sig många frågan vad det egentligen innebär. För ordet stambyte ger egentligen ingen förklaring till vad det egentligen är. Ett stambyte är kort sagt ett byte av alla rör som finns i en fastighet. Dessa kallas även för stammar och därför så är det stambyte som själva bytet kallas för.

Förberedande arbete vid stambyte

När man byter ut stammarna eller rören i en fastighet i Stockholm så krävs det ofta att man river ut allt kring dessa. För det är ytterst få fastigheter där man enkelt kan komma åt rören. Ofta sitter de bakom väggar eller golv och då måste dessa rivas bort. Så när det behövs göras ett stambyte i Stockholm krävs det ofta att man bor någon annanstans under en period. Det skiljer sig nog inte mot någon annan plats i men just i storstaden där husen ofta är byggda som dom är krävs det ofta mer jobb.  Det behöver inte vara under hela stambytet men under en del av perioden i alla fall. För ofta rivs rören ut och ersätts våning för våning.

Vilket gör att man som boende kanske bara behöver bo i en annan lägenhet under en vecka eller två. Däremot så är det ofta som man inte kan använda vare sig dusch eller toalett under tiden som stambytet pågår.

Vilka problem får de boende i Stockholm?

Ett stambyte innebär ofta att de boende under perioder måste bo någon annanstans. Sällan krävs det att de behöver vara borta från sin lägenhet i mer än ett par dagar eller en vecka. Däremot så är det inte ovanligt att de boende i Stockholm inte kan använda sig av dusch eller toalett. I vissa fall så måste man hämta vatten på gården för matlagning och som dricksvatten.

Ett stambyte innebär helt enkelt problem för de som bor i fastigheten. Däremot så måste man tänka på att det blir betydligt större problem om man inte gör stambytet. Så man måste helt enkelt bita ihop och tänka på att det inte behövs göras igen på 50 år ungefär. För rent generellt så behövs stammarna bytas ut vart 50:e år.

Förhoppningsvis så kanske stammarna klarar av en ännu längre tidsperiod än så. Men det är inget som går att garantera.

Måste allt rivas ut vid ett stambyte?

Rent generellt så river man ut alla rör och då krävs det även att man river bort vissa väggar och golv. Flera fastighetsägare passar även på att renovera lägenheterna samtidigt då de ofta blir skador under ett stambyte.

Då väggar och golv ofta måste rivas ut helt på vissa ställen så är det då bra att renovera samtidigt. För man slår då två flugor i en smäll. Samtidigt så blir det stora problem för de som bor i fastigheten som då oftast måste bo på annan ort under en tid.

Så allt måste inte rivas ut på alla ställen i en lägenhet men på en del andra är det allt som rivs ut. Kök och badrum måste oftast helt renoveras efteråt men skiljer sig åt beroende på typ av fastighet. Ett byte av alla stammar är dock inget man ger sig på själv. Vi rekommenderar er att ta kontakt med företag som t.ex. Jkon AB som är specialiserade på stambyte och kan projektleda hela arbetet.

Varför gör man ett stambyte?

Fördelarna och effekten av ett stambyte är mycket positiv.

  1. Färre stopp i avloppen.
  2. Mindre lukt från avloppet
  3. Mindre risk för avloppsläckage
  4. En möjlighet att få nytt badrum bekostat till viss del av fastighetsägaren.

Ja detta är bara några av fördelarna med ett stambyte. Alla fördelar väger oftast med lätthet över mot nackdelarna vilket gör att vi absolut rekommenderar att utföra bytet om det är möjligt.

pissoar innan renovering
Pissoar innan stambyte och renovering i fastighet i Stockholm
pissoar efter renovering
Samma pissoar efter stambyte och renovering