fläkt för ventilation

Varför är det viktigt med bra ventilation?

Alla hem är beroende av frisk luft för att de ska vara beboeliga. Det är trots allt en sådan sak som man sällan tänker på men som har en stor betydelse. Därför är det extra viktigt att inte underskatta betydelsen av att se över ventilationen i hemmet. Det leder trots allt till att hemmet inte riskerar att drabbas av fuktskador i slutändan. Man ska trots allt inte underskatta betydelsen av att hemmet har en bra ventilation. Framförallt påverkar det hur dålig luft i hemmet byts ut mot frisk luft. Luft som inte är fylld med fukt. 

Alla hem har en ventilation vars enda syfte är att se till att byta ut dålig luft mot frisk luft. Vi duschar, badar, lagar mat och andas i hemmet. Allt detta innebär att luften inomhus snabbt fylls med fukt och att den även innehåller koldioxid och andra ämnen. Genom att ha en bra ventilation ser du till att den luften sugs ut och byts ut. Där du alltid får frisk luft i hemmet och därmed minskar riskerna för skador på fastigheten eller hemmet. Ventilationen är därmed på många sätt och vis väldigt viktig och påverkar mycket mer än du kan tro. 

Ventilationen minskar risken för fuktskador 

Ett hem som inte har en ventilation har en mycket större risk att utsättas för fuktskador och även mögelangrepp. I och med att fukt släpps ut i hemmet vid matlagning, bad och duschning men även när vi andas måste luften bytas ut. Där du kan se till att du andas frisk luft men samtidigt också minskar risken för att hemmet ska utsätta för mögelangrepp. Byggs fukten upp i hemmet ökar risken för många angrepp samt gör hemmet mindre beboeligt. Se därför till att du alltid har en bra ventilation för att få ett friskare hem. 

Det är trots allt något som man som sagt inte tänker på i någon större utsträckning. Dock är det en sådan sak som verkligen gör en stor skillnad. Därför är det otroligt viktigt att ventilationen fungerar optimalt. Det leder till att dålig och fuktig luft sugs ut och ersätts med frisk luft. Framförallt ser det till att riskerna för fuktskador och mögelangrepp minskar. Även andra problem kan uppstå om ventilationen är dålig och inte ersätter luften inomhus. Framförallt kan det göra att hemmet utsätta för angrepp av exempelvis kvalster. Att ha en fungerande ventilation är a och o för att hålla hemmet friskt. 

Se över din ventilation regelbundet 

Precis som med allt annat är det viktigt att regelbundet se över ventilationen. För både utsug och insug kan täppas till och därmed minska hur effektiv din ventilation är. Att välja att göra detta leder till att ventilationen kan fungera på ett optimalt sätt. Man ska trots allt inte underskatta betydelsen av att ha en bra ventilation i hemmet. På många sätt och vis är det något som gör att hemmet blir friskare och att angrepp åtgärdas. Luftfuktigheten inomhus är trots allt något som man inte ska underskatta betydelsen av. 

DCV-system 

Idag finns det otroligt avancerade system för ventilation. Dessa kallas ofta DCV, vilket står för Demand Controlled Ventilation. Den här typen av system är alltså helt behovsstyrda och kan anpassas efter dina behov. Man kan själv styra temperatur, luftfuktighet och luftflöde bland annat. Med ett sånt här system får man anpassad komfort och ett behagligare inomhusklimat. 

Ett bra system för ventilation är också både kostnads- och energieffektivt. Ofta kan man spara upp till 70% jämfört med ett mindre avancerat system. Det gör att dessa produkter också har en otroligt kort återbetalningstid. Du sparar alltså snabbt in dom pengar du lägger på inköp och installation. 

Det finns ett flertal tillverkare som tillhandahåller den här typen av system. Därför kan det vara bra att sondera marknaden innan man beställer sig. Sök på internet, prata med branschfolk och ta reda på så mycket information som möjligt innan du tar ett beslut. Då är chansen större att du kommer fram till något som du blir nöjd med. Det är trots allt otroligt viktigt med ett bra inomhusklimat!