betongsågning och betonghåltagning

Vad är betonghåltagning?

Betonghåltagning gör det möjligt för dig att förändra din fastighet så att den ser ut och får den funktion du behöver – precis så du vill ha det. Du kanske vill sätta in nya stora fönster för att få utsikt eller så kanske du vill bygga en terrass och behöver betongsågning för att kunna sätta in nya altandörrar. Dörrar, fönster och portar kommer i olika storlekar och just den öppningen som du har idag kan vara för liten för den dörren som du önskar. Rätt dörr eller fönster gör mycket för utseendet på din fastighet. Se därför till att välja med omsorg och gör en betonghåltagning när du har bestämt dig. Betonghåltagning är helt sonika när du sågar eller borrar i betong eller annan sten för att förändra konstruktionen. Du kan också använda håltagning av betong när du utför ditt VVS-arbete eller vid elinstallationer. Kanske behöver du öppna upp golvet så att du kan koppla om rör eller stammar? Eller kanske dra elen till en ny del i huset. I befintliga hus där konstruktionen redan är satt är det svårt att flytta på fasta delar utan att använda sig av olika typer av håltagningsverktyg och betongsågar.

Att tänka på vid betonghåltagning

När du ska utföra håltagning i betong gäller det att du använder rätt verktyg för arbetet. Arbete i betong kan både vara tungt och svårt om du inte har rätt utrustning. Vissa tyngre betongjobb där det krävs en större håltagning kan du behöva använda en diamantkärnborr till exempel. Du kan även använda borrar som används med kylvatten eller vid torrborrning. Olika kärnborrar och kärnutrustning som används vid håltagning i betong kan du hitta att hyra hos olika specialister på betonghåltagning och betongsågning. Är du osäker på vilken typ av borr du ska använda för håltagningen så ta hjälp. Det är nämligen viktigt för slutresultatet att din utrustning är så rätt lämpad för ändamålet som möjligt. Rätt verktyg, rätt slutresultat. 

Hyr verktyg vid nästa betonghåltagning och betongsågning

Ibland kan du som privatperson behöva verktyg för betonghåltagning eller betongsågning. Oavsett om du är van vid husliga renoveringar eller är yrkesverksam inom VVS-området kan det vara bra att veta att du kan hyra verktyg. När du hyr kärnborr eller tillhörande utrustning får du rätt verktyg för rätt jobb. Eftersom du hyr precis den maskin som du behöver för att arbetet ska kunna utföras så säkert, effektivt och med så bra resultat som möjligt. Dessutom slipper du, som händig privatperson, att ha klumpiga och egentligen onödiga verktyg stå hemma i garaget och ta plats. När du hyr maskinen betalar du enbart för den tid du använder maskinen, vilket gör att du kan lägga pengarna som blir över till andra delar av renoveringen. Du slipper även kostnader för lagning och byte av reservdelar. 

Verktyg som används vid betonghåltagning och betongsågning

Det finns många olika sorters maskiner som gör jobbet när du till exempel ska såga ut ett fönster eller ta hål i betonggolvet. Om du är osäker på exakt vilket verktyg som är lämpat för ditt behov så ska du ta kontakt med en uthyrare av rivnings- och demoleringsverktyg. De är nämligen specialister på att se vilken borr eller såg som du behöver. Som nämnt ovan finns det många fördelar med att hyra sina verktyg. Förutom den ekonomiska aspekten att du slipper en större engångskostnad vid inköp av verktyget. Eftersom någon annan äger maskinen så är den alltid kontrollerad mellan uthyrningarna. Du vet därför, och kan vara trygg med, att betonghåltagningsmaskinen kommer att vara säker, hel och trygg att använda – även för dig med mindre rutin. 

När det kommer till betonghåltagning och betongsågning kan du välja mellan olika typer av verktyg så som: 

Elektriska betongkapar

Elektriska ringsågar

Golvsågar och asfaltssågar

Hydrauliska kapar

Hydrauliska ringsågar

Kedjesågar

Stoftavskiljare

Väggsågar

Våtsug och slamsugare